You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Furniture directly from manufaturer

The customization tool allows you to make color changes in your theme

 •  
 •  
 •  
 •  

Prawo do odstąpienia od umowy


 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’.

 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Jeśli towary został dostarczony, klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy.

 6. Do zachowania terminu zwrotu, towar należy dostarczyć, przed jego upływem, do magazynu Sprzedawcy na koszt Konsumenta.

 7. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym, w takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


Pobierz formularz odstąpienia od umowy.